Selskapsinfo

Informasjon om selskapets handlinger.

Vedtekter: Byggma ASA vedtekter datert 27. mai 2015

Stiftlese: Stiftelsesdokument Byggma ASA (tidligere Norsk Wallboard ASA) datert 24. april 1997

 

                 
Vedtekter   Stiftelsesdokument 
Byggma ASA/Wallboard