Language
Meny Meny

Våre fabrikker

Byggma-konsernet disponerer i dag over 180 000 m2 bygningsmasse. 115 000 m2 av disse eies av Byggma-konsernet. Bygninger og anlegg er således en betydelig del av Byggmas eiendeler. Det forplikter å eie, og vi stiller høye krav til oss selv på hvordan byggene blir forvaltet - både for å ta vare på den verdien bygningene innehar, og for at de skal holde en topp vedlikeholdsmessig standard.

For å ivareta disse store verdiene vil Byggma-konsernet ha et
sterkt fokus på sine eiendommer - i dag og i fremtiden.
  

   HUNTONIT AS
ligger i Vennesla kommune i Vest-Agder
Tomteareale - eiet; 78.112 m2
Produksjonslokaler; 19.664 m2
Byggeår 1948 - 1988
 
       
 

ULDAL AS ligger i Birkenes kommune i Agder

Tomteareale - eiet; 15.100 m2
Produksjonslokaler; 7.602 m2
Byggeår: 1967-1991

 
       
 

FORESTIA AS Braskereidfoss
ligger i Våler Kommune i Innlandet fylke.
Tomteareal - eiet; 327.912 m2
Produksjonslokaler; 21.079 m2
Byggeår: 1969-1987 og 1997

 
       
 

ANETA LIGHTING AS
ligger i Kristiansand i Agder

Tomteareale; 6.300 m2

Produksjonslokaler inkl. kontor; 4.000 m2

 
       
 

ANETA LIGHTING AB
ligger i Växjö, Sverige
Produksjonslokaler; 6.428 m2
Byggeår: 1970 - påbygg 1979

 
       
 

MASONITE BEAMS AB
ligger i Nordmaling kommene i Sverige
Tomteareal - eiet; 199.235 m2
Produksjonslokaler: 34.799 m2
Byggeår: 1929 - 2001

 

 
       
  SMARTPANEL
ligger i Fredrikstad, Østfold fylke
Produksjonslokaler: 25.000 m2