Language
Meny Meny

Bærekraft

Byggmas mål er å utvikle og levere bærekraftige løsninger basert på fornybare råvarer og unik kompetanse.
Bærekraft er et bærende element i vår forretningsmodell og en naturlig del av Byggmas overordnede mål. Ledelse og styre i Byggma ønsker at bærekraft skal være en naturlig del av drift og innovasjon i Byggmakonsernet.

     
Norsk Rapport 2020   Norsk Rapport 2021   Norsk Rapport 2022   Norsk Rapport 2023

Byggma har prioritert 8 av de 17 bærekraftsmålene fastsatt av FNs 2030 agenda for bærekraftig utvikling. Prioriteringene er foretatt med bakgrunn av de globale utfordringene verden står overfor, samt løsningene Byggma kan bidra med.

De 8 prioriterte bærekraftsmålene er:
Ansvarlig forbruk og produksjon (12), stoppe klimaendringene (13), Livet i havet (14), livet på land (15), god utdanning (4), bærekraftige byer og lokalsamfunn (11),
anstendig arbeid og økonomisk vekst (8) og industri, innovasjon og infrastruktur (9).Byggma har et stort prosjekt pågående i forbindelse med sirkulær fiberstrøm for gjenvinning av virke, som kan være av nasjonal betydning for karbonfangst. Både styret og ledelsen i Byggma gir prosjektet høy prioritet fremover.

De åtte bærekraftsmål vi har definert som fokusmål for Byggma jobbes med hver for seg. I forhold til bærekraftsmålene vil vi særskilt prioritere miljøfaktorene med utslipp til vann og utslipp til luft og atmosfære.

 

Karbonlagring
Skog som vokser tar opp karbondioksid fra atmosfæren gjennom fotosyntesen. Ved bærekraftig skogsdrift høster vi skog som råstoff etterfulgt av planting av nye trær som gir grunnlag for ytterligere karbonbinding. Trevirke i våre produkter binder betydelige mengder karbon. Vi mener derfor at ansvarlig bruk av råstoffet innebærer at vi skaper produkter med lang varighet. Bruk av trefiber til å skape varige produkter er et viktig bidrag til å øke karbonlagringen i skog og trebaserte produkter.