Language
Meny Meny

Sammen skal vi nå mål

For at Byggma som konsern skal nå sine mål fremover er det viktig å holde fokus på enkeltmennesker og deres innsats. Ingen bedrift blir noensinne sterkere enn det svakeste leddet - og det handler til enhver tid om mennesker.

MÅLSETTINGER:

Byggma konsernet skal være innovativ og bygge sterke merkevarer

Byggma konsernet skal ha en høy kundetilfredshet

Byggma konsernet skal skape lønnsomme og trygge arbeidsplasser gjennom fokus på HMS, medarbeiderutvikling og trivsel

Byggma konsernet skal være et attraktivt investeringsobjekt