Language
Meny Meny

Utbytte

Byggmas målsetning er å dele ut mellom 30% og 50% av årets resultat etter skatt i utbytte. Byggmas utbyttepolitikk skal være aksjonærvennlig og er et ledd i konsernets strategi for optimal kapitalallokering. Ved fastsettelse av utbytte tas det blant annet hensyn til likviditetsbehov, planlagte investeringer og gjeldsgrad. Overskuddslikviditet skal betales ut til aksjonærene.

Utbytter i tabellen over er ikke justert for 1:10 aksjesplitt fra 31. mai 2021.