Language
Meny Meny

Visjon og verdier

Byggma sin visjon er å være en av de ledende leverandører av byggevareløsninger i Norden. Vår visjon skal nås via følgende strategiske målsetninger:
  1. Konsernet skal nå en omsetning på minimum 3 000 MNOK.
  2. Resultatgrad skal være minimum 5%.
  3. Konsernets virksomhet skal være basert på bærekraftige produkter og effektiv ressursutnyttelse.
  4. Konsernet skal være innovativt og bygge sterke merkevarer.
  5. Konsernet skal ha høy kundetilfredshet.
  6. Konsernet skal skape lønnsomme og trygge arbeidsplasser gjennom fokus på HMS, medarbeiderutvikling og trivsel.
  7. Konsernet skal være et attraktivt investeringsobjekt.

Innovasjon og teknologiutvikling er en viktig del av konsernets vekststrategi, og det er en sterk vilje til å investere i nødvendig utstyr og kompetanse for å være en ledende aktør i nordisk byggevaremarked også i fremtiden.

I hovedtrekk vil Byggma allokere sine investeringer mot digitalisering og automasjon i produksjonsprosessene, samt miljø- og bærekraft.

 

Konsernets visjon skal søkes oppnådd via selskapets grunnleggende verdier, nærmere beskrevet som INA:

I - Inkluderende

Vise interesse, respekt og forståelse overfor kolleger, kunder og leverandører.
Åpen og direkte kommunikasjon som gir mulighet for innflytelse og medbestemmelse som skaper engasjement.
Bidra til å gjøre menneskene rundt deg enda bedre enn de er i dag (vi er ikke bedre enn det svakeste leddet).


N - Nyskapende

Nysgjerrig og på søken etter fremtidens utfordringer.  
Alltid løsningsorientert og på søken etter muligheter og de gode ideene. 
Stimulere til utvikling og kommersialisering av de gode ideene på tvers av konsernet.


A - Ansvarlig

Kontinuerlig fokus på HMS, herunder kontinuerlig fokus på opplæring og kompetanseutvikling.    
Opptre med integritet og samtidig stå for alt vi sier og gjør.    
Vise omtanke for miljø, helse og bærekraftig utvikling ved utøvelse av vår virksomhet.