Language
Meny Meny

Likestillingsredegjørelse

Her kommer informasjon om vår aktivitet

Byggma-konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Konsernet har i sin policy innarbeidet forholdet rundt likestilling som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering.

Konsernet jobber innen en bransje som tradisjonelt er svært mannsdominert. Kvinner vil derfor bli foretrukket til nye stillinger dersom de har likeverdige kvalifikasjoner.

Av selskapets 742 ansatte er 98 kvinner. Konsernet har som mål å øke andelen kvinner i ledende stillinger. Ved årsskiftet var det 10 kvinner i ledende stillinger innen konsernet.

Konsernets styre består av sju medlemmer, hvorav tre er fra de ansatte, og fem menn og to kvinner.

Konsernet har gjennomført og oppfylt aktivitets- og rapporteringsplikten vedrørende likestilling ved at det er utarbeidet likestillingsrapport for de tre av våre norske selskaper med over 50 ansatte. Redegjørelsene for Forestia AS, Huntonit AS og Uldal AS er lag ut på våre nettsider www.byggma.no.

 

SELSKAP

RAPPORT
2021
  RAPPORT
2022
 

RAPPORT 
2023

Forestia            
Huntonit    
Uldal